Havalandırma Kanalı Temizliği

Kanal Temizliği

Bulunmuş olduğunuz bina sisteminin zamanla kirlenmiş hava kanalarında hava sirkülasyonu yok denecek kadar az olabilir. Dışardan gelen hava, toz, pislik, eksoz dumanları vb. diğer zararlı etkenlerden dolayı havalandırma kanallarınız birikintiye ve bu da doğal olarak çeşitli hastalıklara sebep olur. Bina içersinde yaşayan insanlar ya da iş yeri ise çalışan personeliniz, müşterileriniz, kirli hava kanallarından iç ortama taşınan hava, solunum yoluyla alındığından bir dizi sağlık sorunları yaşamaya başlar.

Havalandırma sistemlerinde prensip olarak temiz hava, dış ortamdan alınır. Dış ortamda bulunan tozlar kanal içine dolar. Binanın bulunduğu lokal alanda dış ortamın toz derecesi kanalın kirlenme süresini belirler. İnşaat sonrası temizliği yapılmış kanallar, dış ortamdan gelen tozlardan oluşacak kirlilik ortalama yaklaşık 5 yılda kanal içinde temizliğe gereksinim duyar. Bu dış ortamın toz derecesine bağlı olarak 3 yıla inebilir,8 yıla çıkabilir.

Bu kanalların yapımı aşamasında genellikle binalar inşaat halindedir. Bu sebepten dolayı havalandırma kanalı yeni yapılsa bile şantiyede oluşan tozlar kanal içine yerleşirler. Bu tozlar kanalın çalışmaya başlaması ile eşzamanlı olarak tüm sisteme yayılırlar. Bu sebepten dolayı havalandırma kanalı yeni monte edilse bile mutlaka temizliğinin yapılması gereklidir.

Yağlı Kanal Temizliği (Yemekhane)

Otel, restaurant, sosyal tesisler, yemekhane ve yemek şirketlerinin mutfaklarında bulunan ocakların ve bunların üzerinde bulunan bacaların yemek kızartma buharıyla oluşan yağlı tabakanın temizlenmesi ve sanitasyonu (Güvenli ve hijyenik kullanılması için yapılan işlemler)


Temizliğin Önemi ve Amacı

Ocaklarda pişen yemeğin üzerine buharın sıcaklığıyla baca içinde oluşan ve kauçuklaşan yağların ocak üzerindeki yemeğe düşerek zehirlenmeye yol açması

Ağır yağ kokusunun mekana sinmesi ve kalıcı pis kokunun konuklarınızı ve müşterilerinizi rahatsız etmesi.

Atık yağların zamanla baca içersinde bakteri üretmeleri ve mekanın hijyenini bozması.

Baca içinde yoğunlaşan yağ tabakasının doluluk oranının çok olması nedeniyle yemek ve kızartma buharının dışarı atılmasını sağlayan havalandırma motorunun ( salyangozun) yaprakları yağ tabakasıyla dolarak gerekli randımanı vermemesi gereksiz elektirik sarfiyatına sebep olur.

Havalandırma motorunun zorlanmadan dolayı yanması bacanın atık buharının çekemeyecek duruma gelmesi.

En önemlisi ve tehlikesi YANGIN ÇIKMA olasılığının çok yüksek olmasıdır. Kauçuklaşan atık yağlar çok yanıcıdır. Bu durumda yanan bacaya müdahele çok zor hatta imkansızdır. Baca sıcaklığı artarak devam eder ve etrafındaki elektirik tesisatları kabloları ve yanıcı madde olarak ne varsa yakar. Tek yapılacak şey mekanı güvenli şekilde terk ederek itfaiye nin gelmesini beklemektir.

Bu tür yağlı bacaların temizlenmesi kanunende zorunludur. Yoğunluk ve yağ oluşum popilasyonuna göre periyodik bakım ve temizlik şarttır.

Davlumbaz Temizliği

Pişen yemeğin yağ ve buharının ilk buluştuğu yer davlumbazdır. Ayrıca yemek yapılan ortamda açıkta bulunduğundan hijyenin en önemli olduğu noktadır.

Temizliği düzenli yapılmayan davlumbazların üzerindeki yağlar kolayca tutuşabilir.

Biriken yağlar yemeklerin üzerine damlayarak yemeğin ve mutfağın hijyenini bozar.

İşletmenin ağır yağ kokmasına sebep olur.

Davlumbazın kirli görüntüsü işletmenin kalitesini ve imajını sarsar.

Motor Temizliği

Yemek pişirme esnasında çıkan yağlı buharın kanaldan atılması görevini fan motoru yapar. Periyodik olarak temizliği yapılmayan motorun yaprakları yağdan dolayı hem kütlesel olarak ağırlaşır hem de dönüş tur sayısı olarak ağırlaşır. Dolayısıyla çalışma kapasitesi düşer ve gereksiz elektrik kullanımına sebep olur. Birikmiş yağ oranına göre bu sarfiyat % 30 lara kadar ulaşabilir. Hatta motor yanarak, iş kaybına ve maddi kayıplara yol açar.

ÜRÜNLER MERKEZİ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA KANALI ALBA KLİMA MEKANİK

Chiller Merkezi Soğutma Grupları
Soğuk Oda Klimaları
Hassas Kontrollü Klimalar
Roof-Top Klimalar
Split & VRV Tipi Klimalar
Klima Santralleri
Elektrik Motoru Bakımı
Sirkülasyon Pompası Tamiri
Gaz Dönüşümü

PERİYODİK BAKIM
Havalandırma Kanalı İmalat ve Montajı

Havalandırma Kanalı Temizleme
KURUMSAL

GALERİ

SERTİFİKALAR

REFERANSLAR

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ